2015 - Oppgradering av Steinshamn Småbåthavn

Steinshamn småbåthavn

Sprenging i sjø, fylling, plastring, vannledning, naust-tomter.

Molo med kopi av Ona fyr.

SG GULL SORTBOKS

mef logo

vi har laerling