2010 - Skråpen

Karstein måler 450x300

Vestavind Offshore skal montere en vindmålemast på skjæret Skråpen 8 km nordvest for Harøya.

Vi utførte arbeid med tilkomst, sikring, oppmåling og fjellboring for EON-ES Kraftmontasje AS i samarbeid med dykkerfirma G.Øye AS.

Skråpen er svært værutsatt, og står under vann det meste av året.

Film fra prosjektet : Film fra skråpen

SG GULL SORTBOKS

mef logo

vi har laerling