Ditt førstevalg for grunnarbeid i Møre og Romsdal !

D7 250x188Om du bor i Molde, Ålesund eller midt i mellom, ring oss for tilbud på :

- fjellsprenging
- hustomter
- garasjetomter
- industritomter
- veibygging
- natursteinsmurer
- beleggningsstein
- kantstein
- kunstgressbaner
- ballbinger
- havneanlegg
- alle typer grøfter for rør og kabler
- pukk og grus
- rør, rørdeler og kummer til utebruk
- riving av bygninger og betongkonstruksjoner.

Om oss

Handborring 330x221OPSTAD MASKIN AS er en tradisjonsrik entreprenørbedrift med base i Midsund.

Vi har over 30 års erfaring med grunnarbeid. Vi utfører mange ulike oppdrag, som tomter for privathus og industri, bygging av veier, vatn og avløp, båthavner og steinmuring.Vi har spesialisert oss på sprenging, og har egne skytebaser.

Når du skal ha utført grunnarbeid; velg en entreprenør med fagkunnskap og riktig utstyr!